Ưu điểm và nhược điểm của Bản đồ hình ảnh

Tại sao Bản đồ Hình ảnh không phổ biến trong những ngày này

Nó được sử dụng để được rằng mỗi trang web ra có một bản đồ hình ảnh trên gần như mọi trang. Nhiều trang web đã sử dụng bản đồ hình ảnh cho điều hướng của họ. Và rất nhiều trang web thích đưa ra một chủ đề trực quan cho trang web của họ sẽ được hiển thị thông qua một bản đồ hình ảnh. Rất may, điều đó đã không được ưa chuộng cho hầu hết các trang web!

Nhưng bản đồ hình ảnh là một công cụ và giống như chúng ta không nên sử dụng búa cho mọi tình huống (ít nhất đó là điều bố tôi nói với tôi ...), bản đồ hình ảnh hoạt động tốt trong một tình huống và không tuyệt vời như vậy trong phần còn lại.

Thời điểm sử dụng Bản đồ hình ảnh

Sử dụng bản đồ hình ảnh khi thông tin bạn cần truyền đạt được trình bày trực quan tốt hơn so với văn bản. Cách sử dụng tốt nhất của bản đồ hình ảnh là, một bản đồ. Bản đồ truyền tải một lượng lớn thông tin trong một không gian nhỏ. Và bản đồ hình ảnh làm cho chúng tương tác hơn.

Khi nào KHÔNG BAO GIỜ Sử dụng Bản đồ Hình ảnh

Bất kể nó hấp dẫn đến mức nào, không bao giờ sử dụng bản đồ hình ảnh để điều hướng . Điều hướng phải là phần dễ hiểu nhất và tự giải thích nhất trên trang web của bạn. Bản đồ hình ảnh khó cho khách hàng sử dụng. Chúng không hoạt động như các liên kết tiêu chuẩn và có thể khó tìm ra. Bạn muốn điều hướng của bạn trở nên đơn giản và không đau đớn, nhiều đến nỗi khách hàng của bạn thậm chí không nhận ra điều đó.

Tại sao Bản đồ hình ảnh có vấn đề?

Điểm mấu chốt là nếu bạn muốn hoặc cần phải sử dụng một bản đồ hình ảnh, đừng để ý kiến ​​của tôi ngăn cản bạn. Bản đồ hình ảnh vẫn là một phần của tiêu chuẩn và chúng có sử dụng hợp lệ. Chỉ cần cố gắng làm cho chúng dễ tiếp cận và dễ sử dụng nhất có thể. (Hoặc không, đó là trang web của bạn ...).

Cảm ơn Keith vì câu hỏi đã làm dấy lên bài viết này!