Điện toán đám mây là gì?

Điện toán đám mây bao gồm các tài nguyên phần cứng và phần mềm được cung cấp trên Internet dưới dạng các dịch vụ của bên thứ ba được quản lý. Các dịch vụ này dựa trên các ứng dụng phần mềm nâng cao và mạng cao cấp của máy tính máy chủ.

Các loại điện toán đám mây

Các nhà cung cấp dịch vụ tạo ra các hệ thống điện toán đám mây để phục vụ nhu cầu kinh doanh hoặc nghiên cứu chung. Ví dụ về dịch vụ điện toán đám mây bao gồm:

  1. virtual IT (Công nghệ thông tin) : Định cấu hình và sử dụng các máy chủ từ xa, bên thứ ba như các phần mở rộng cho mạng IT nội bộ của công ty
  2. phần mềm: Sử dụng các ứng dụng phần mềm thương mại, hoặc phát triển và lưu trữ từ xa các ứng dụng được xây dựng tùy chỉnh
  3. lưu trữ mạng : Sao lưu hoặc lưu trữ dữ liệu trên Internet đến một nhà cung cấp mà không cần biết vị trí thực của bộ nhớ

Hệ thống điện toán đám mây tất cả thường được thiết kế để hỗ trợ số lượng lớn khách hàng và tăng nhu cầu.

Ví dụ về dịch vụ điện toán đám mây

Những ví dụ này minh họa cho các loại dịch vụ điện toán đám mây khác nhau hiện có:

Một số nhà cung cấp cung cấp dịch vụ điện toán đám mây miễn phí trong khi các nhà cung cấp khác yêu cầu đăng ký trả phí.

Cách hoạt động của Cloud Computing

Một hệ thống điện toán đám mây giữ dữ liệu quan trọng của nó trên các máy chủ Internet thay vì phân phối các bản sao của các tệp dữ liệu cho các thiết bị khách lẻ riêng lẻ. Các dịch vụ đám mây chia sẻ video như Netflix chẳng hạn, truyền dữ liệu qua Internet tới ứng dụng trình phát trên thiết bị xem thay vì gửi cho khách hàng đĩa DVD hoặc BluRay.

Khách hàng phải được kết nối với Internet để sử dụng dịch vụ đám mây. Ví dụ: một số trò chơi video trên dịch vụ Xbox Live chỉ có thể nhận trực tuyến (không phải trên đĩa vật lý) trong khi một số trò chơi khác cũng không thể phát mà không được kết nối.

Một số nhà quan sát ngành công nghiệp hy vọng điện toán đám mây tiếp tục tăng phổ biến trong những năm tới. Chromebook là một ví dụ về cách tất cả các máy tính cá nhân có thể phát triển trong tương lai theo xu hướng này - các thiết bị có dung lượng lưu trữ cục bộ tối thiểu và một số ứng dụng cục bộ bên cạnh trình duyệt Web (thông qua các ứng dụng và dịch vụ trực tuyến nào).

Cloud Computing Ưu và khuyết điểm

Các nhà cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm cài đặt và duy trì công nghệ lõi trong đám mây. Một số khách hàng doanh nghiệp thích mô hình này bởi vì nó giới hạn gánh nặng của chính họ về việc phải duy trì cơ sở hạ tầng. Ngược lại, những khách hàng này từ bỏ quyền kiểm soát quản lý trên hệ thống, dựa vào nhà cung cấp để cung cấp độ tin cậy và mức hiệu suất cần thiết.

Tương tự như vậy, người dùng gia đình trở nên phụ thuộc nhiều vào nhà cung cấp Internet của họ trong mô hình điện toán đám mây: Cúp tạm thời và băng thông rộng tốc độ chậm hơn là một sự phiền toái nhỏ ngày nay có thể trở thành vấn đề quan trọng trong thế giới dựa trên đám mây. Mặt khác - những người ủng hộ công nghệ điện toán đám mây tranh luận - một sự tiến hóa như vậy sẽ khiến các nhà cung cấp Internet tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ của họ để duy trì tính cạnh tranh.

Hệ thống điện toán đám mây thường được thiết kế để theo dõi chặt chẽ tất cả các tài nguyên hệ thống. Điều này, đến lượt nó, cho phép các nhà cung cấp tính phí khách hàng tỷ lệ thuận với mạng của họ, lưu trữ và xử lý sử dụng. Một số khách hàng thích cách tiếp cận thanh toán có đồng hồ đo này để tiết kiệm tiền, trong khi những người khác sẽ thích đăng ký giá cố định để đảm bảo chi phí hàng tháng hoặc hàng năm có thể dự đoán được.

Sử dụng môi trường điện toán đám mây nói chung, yêu cầu bạn gửi dữ liệu qua Internet và lưu trữ nó trên hệ thống của bên thứ ba. Rủi ro về quyền riêng tư và bảo mật liên quan đến mô hình này phải được cân nhắc so với các lợi ích so với các lựa chọn thay thế.