Tìm hiểu ý nghĩa của IDE trong phát triển web

Lập trình ứng dụng web với môi trường phát triển tích hợp

Một IDE hoặc Môi trường phát triển tích hợp là một chương trình phần mềm được thiết kế để giúp các lập trình viên và các nhà phát triển xây dựng phần mềm. Hầu hết các IDE bao gồm:

Nếu tất cả các bạn xây dựng là các trang web tĩnh (HTML, CSS , và có lẽ một số JavaScript) bạn có thể nghĩ rằng "Tôi không cần bất kỳ điều đó!" Và bạn sẽ đúng. Một IDE là quá mức cần thiết cho các nhà phát triển web chỉ xây dựng các trang web tĩnh.

Nhưng nếu bạn muốn hoặc muốn xây dựng các ứng dụng web, hoặc chuyển đổi các ứng dụng của bạn sang các ứng dụng di động nguyên gốc, bạn có thể muốn suy nghĩ lại trước khi loại bỏ ý tưởng của một IDE ngoài tầm tay.

Làm thế nào để tìm một IDE tốt

Vì bạn đang xây dựng trang web, điều đầu tiên bạn nên tìm hiểu là nếu IDE bạn đang xem xét hỗ trợ HTML, CSS và JavaScript. Nếu bạn đang cố gắng xây dựng một ứng dụng web, bạn sẽ cần một số HTML và CSS. Bạn có thể nhận được mà không cần JavaScript, nhưng điều đó là không thể. Sau đó, bạn nên suy nghĩ về ngôn ngữ mà bạn cần IDE cho, điều này có thể là:

Và còn rất nhiều thứ khác nữa. IDE có thể biên dịch hoặc giải thích ngôn ngữ bạn muốn sử dụng cũng như gỡ lỗi ngôn ngữ đó.

Các nhà phát triển ứng dụng web có cần một IDE không?

Cuối cùng, không. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể xây dựng một ứng dụng web trong phần mềm thiết kế web chuẩn hoặc thậm chí là trình soạn thảo văn bản thuần túy mà không gặp bất kỳ sự cố nào. Và đối với hầu hết các nhà thiết kế, một IDE sẽ thêm phức tạp hơn mà không cần thêm nhiều giá trị. Thực tế là hầu hết các trang web và thậm chí hầu hết các ứng dụng web đều được xây dựng bằng các ngôn ngữ lập trình mà không cần phải được biên soạn.

Vì vậy, một trình biên dịch là không cần thiết. Và trừ khi IDE có thể gỡ lỗi JavaScript, trình gỡ lỗi cũng sẽ không được sử dụng nhiều. Xây dựng các công cụ tự động hóa dựa trên trình gỡ lỗi và trình biên dịch để chúng không thêm nhiều giá trị. Vì vậy, điều duy nhất mà hầu hết các nhà thiết kế web sẽ sử dụng trong một IDE là trình soạn thảo mã nguồn — để viết HTML. Và trong hầu hết các trường hợp, có các trình chỉnh sửa HTML văn bản cung cấp nhiều tính năng hơn và hữu ích hơn.