Chuyển tiếp thư dưới dạng tệp đính kèm với Windows Mail

Nếu bạn chuyển tiếp email, Windows Mail, Windows Live Mail và Outlook Express theo mặc định, hãy chèn nó vào phần thân thư của tiến trình.

Nhưng họ cũng có khả năng chuyển tiếp email dưới dạng tệp đính kèm . Đây là một cách rất gọn gàng để chuyển tiếp tin nhắn, và chắc chắn để tránh sai lầm và văn bản bị hỏng.

Chuyển tiếp thư dưới dạng tệp đính kèm với Windows Mail, Windows Live Mail hoặc Outlook Express

Để chuyển tiếp email được đính kèm vào thư mới trong Windows Mail, Windows Live Mail hoặc Outlook Express:

Nếu bạn muốn đảm bảo rằng bạn không tiết lộ địa chỉ email của bất kỳ ai cho người nhận thư được chuyển tiếp, bạn nên thực hiện thêm một số bước.

Đính kèm mọi Email vào bất kỳ Email gửi đi nào trong Windows Mail, Windows Live Mail hoặc Outlook Express

Để đính kèm bất kỳ email nào vào thư bạn đang soạn trong Windows Mail, Windows Live Mail hoặc Outlook Express: