Guitar Hero: Smash Hits Danh sách bài hát đầy đủ

Danh sách tất cả các bài hát có trong Guitar Hero: Smash Hits.

Dưới đây là danh sách các bài hát có sẵn trong Guitar Hero: Smash Hits trò chơi video nhịp điệu âm nhạc. Trò chơi có sẵn trên PlayStation 2, PlayStation 3, Nintendo Wii và Xbox 360 video game console.

Nếu bạn đang tìm kiếm cheats cho Guitar Hero: Smash Hits sau đó hãy xem các trang lừa đảo PS3 cho trò chơi.

Guitar Hero Smash Hits Danh sách bài hát

Nếu bạn đang tìm kiếm nhiều mã cheat trong Guitar Hero Series, hãy chắc chắn để kiểm tra mã cheat cho Guitar Hero: World Tour cheat mã cho PC hoặc Guitar Hero 3 cheat mã cho Xbox 360 .