'TBH' có nghĩa là gì?

Câu hỏi: 'TBH' là gì?

Bạn thấy biểu hiện tò mò 'TBH' trong một tin nhắn tức thời. TBH chính xác là gì?

Trả lời: TBH là viết tắt của "phải trung thực". TBH được sử dụng khi ai đó cố gắng thẳng thắn trong khi thảo luận về điều gì đó không thoải mái hoặc gây tranh cãi.

Các chữ viết tắt phổ biến khác được sử dụng bởi cùng một tác giả trực tuyến bao gồm:

Ví dụ về TBH:

Một ví dụ khác về TBH:


Chữ viết tắt trên Internet và biểu thức viết tắt ...

Các bài viết phổ biến:

Những bài viết liên quan: