Từ khóa và vị trí đặt chúng vào thứ hạng trong công cụ tìm kiếm

Tìm hiểu ở đâu và làm thế nào để đặt từ khóa trong bản sao của bạn

Thiếu các từ khóa và cụm từ được lựa chọn tốt trên trang web của bạn là một sai lầm thực sự khủng khiếp để thực hiện, khi các công cụ tìm kiếm nhện phụ thuộc vào chúng để tìm trang web của bạn; cũng như người dùng công cụ tìm kiếm. Nếu bạn không nhắm mục tiêu các từ khóa cụ thể và chính xác cho trang web của mình, thì bạn sẽ không dễ dàng tìm thấy. Giai đoạn.

Thiếu từ khóa được nhắm mục tiêu bằng thiếu lưu lượng truy cập

Ví dụ: nếu bạn bán sách giáo khoa nghệ thuật đã qua sử dụng và chỉ cần chèn từ "sách" không cụ thể vào thẻ Meta và nội dung trang web của bạn, hãy đoán xem? Không chỉ bạn sẽ không hiển thị trong ít nhất mười lăm trang đầu tiên của kết quả tìm kiếm, nhưng người dùng thực sự tìm thấy trang web của bạn bằng cách quirk của số phận sẽ rất có thể quay lại và rời khỏi ngay khi họ đến đó (trừ khi, một lần nữa, bởi một số quirk của số phận, họ đang tìm kiếm sách giáo khoa nghệ thuật được sử dụng. Sẽ không xảy ra.).

Công cụ Từ khoá

Vậy làm cách nào để bạn tìm ra các từ khóa và cụm từ này? Dưới đây là một vài công cụ từ khóa tuyệt vời có thể giúp bạn thực hiện việc này:

Tất cả các công cụ từ khóa này có thể giúp bạn hiểu rõ những gì mọi người đang thực sự tìm kiếm và sau đó bạn có thể sử dụng những từ đó trong bản sao và cấu trúc trang của bạn để thu hút nhiều người hơn vào trang web của bạn. Đó là tất cả về việc cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn - nếu mọi người không thể tìm thấy trang web của bạn, bất kể dịch vụ hoặc trang web của bạn lớn đến mức nào, bạn không cung cấp trải nghiệm người dùng tốt.

Nơi để đặt từ khóa

Bây giờ bạn đã có nghiên cứu từ khóa cơ bản của bạn bắt đầu, bạn cần phải biết nơi để đặt những từ khóa này trên trang web của bạn.

Từ khoá Tăng lưu lượng truy cập trang web

Không nghi ngờ gì về điều đó - nếu bạn có thể đặt cụm từ khóa được nghiên cứu kỹ vào nội dung và cấu trúc trang web của mình, bạn sẽ thu hút nhiều người tìm kiếm hơn vào trang web của mình và cung cấp trải nghiệm người dùng tốt hơn vì họ có thể tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm cho. Hơn bất kỳ thứ gì khác - thứ hạng cao, lưu lượng truy cập tăng, v.v. - mục tiêu hàng đầu nên cung cấp trải nghiệm người dùng tốt nhất cho mỗi người đến trang web của bạn và đảm bảo cụm từ khóa của bạn phục vụ nhu cầu của họ là một phần quan trọng .