Trình điều khiển thiết bị là gì?

Trình điều khiển thiết bị: Tại sao chúng quan trọng và cách làm việc với chúng

Trình điều khiển thiết bị là một phần mềm nhỏ cho biết hệ điều hành và phần mềm khác cách giao tiếp với một phần cứng .

Ví dụ: trình điều khiển máy in cho hệ điều hành biết và mở rộng bất kỳ chương trình nào bạn có điều bạn muốn in mở, chính xác cách in thông tin trên trang

Trình điều khiển card âm thanh là cần thiết để hệ điều hành của bạn biết chính xác cách dịch 1 và 0 bao gồm tệp MP3 đó thành tín hiệu âm thanh mà card âm thanh có thể xuất ra tai nghe hoặc loa của bạn.

Ý tưởng chung tương tự áp dụng cho thẻ video , bàn phím , màn hình , v.v.

Hãy đọc để biết thêm về lý do tại sao các trình điều khiển là quan trọng, bao gồm một số ví dụ khác, cũng như thông tin về cách giữ cho các trình điều khiển của bạn được cập nhật và phải làm gì nếu chúng không hoạt động đúng cách.

Trình điều khiển thiết bị hoạt động chính xác như thế nào?

Hãy nghĩ đến các trình điều khiển thiết bị như trình dịch giữa một chương trình bạn đang sử dụng và một thiết bị mà chương trình đó muốn sử dụng bằng cách nào đó. Phần mềm và phần cứng được tạo bởi những người hoặc công ty khác nhau và nói hai ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau, do đó người dịch (trình điều khiển) cho phép họ giao tiếp.

Nói cách khác, một chương trình phần mềm có thể cung cấp thông tin cho người lái xe để giải thích những gì nó muốn một phần cứng cần làm, thông tin mà trình điều khiển thiết bị hiểu và sau đó có thể thực hiện với phần cứng.

Nhờ trình điều khiển thiết bị, hầu hết các chương trình phần mềm không cần phải biết cách làm việc trực tiếp với phần cứng và trình điều khiển không cần phải bao gồm trải nghiệm ứng dụng đầy đủ để người dùng tương tác. Thay vào đó, chương trình và trình điều khiển chỉ cần biết cách giao tiếp với nhau.

Đây là một thỏa thuận khá tốt cho tất cả mọi người tham gia, xem xét rằng có một nguồn cung cấp gần như vô tận của phần mềm và phần cứng ra khỏi đó. Nếu tất cả mọi người phải biết cách giao tiếp với mọi người khác, quá trình tạo phần mềm và phần cứng sẽ gần như không thể.

Cách quản lý trình điều khiển thiết bị

Hầu hết thời gian, trình điều khiển cài đặt tự động và không bao giờ cần chú ý nhiều hơn, ngoài việc cập nhật thường xuyên để sửa lỗi hoặc thêm một tính năng mới thú vị. Điều này đúng với một số trình điều khiển trong Windows được tải xuống thông qua Windows Update .

Trình điều khiển cho mỗi phần cứng trong máy tính Windows của bạn được quản lý tập trung từ Trình quản lý Thiết bị , có sẵn trong tất cả các phiên bản của Microsoft Windows .

Dưới đây là một số tác vụ phổ biến trong Windows liên quan đến trình điều khiển:

Dưới đây là một vài tài nguyên bổ sung liên quan đến trình điều khiển:

Nhiều vấn đề có thể bị cô lập với một phần cứng cụ thể không phải là vấn đề với chính phần cứng thực tế mà là các vấn đề với trình điều khiển thiết bị được cài đặt cho phần cứng đó. Một số tài nguyên được liên kết ở trên sẽ giúp bạn tìm ra tất cả những điều đó.

Thêm thông tin về trình điều khiển thiết bị

Ngoài mối quan hệ phần mềm-trình điều khiển-phần cứng cơ bản, có một số tình huống khác liên quan đến trình điều khiển (và điều đó không) mà là loại thú vị.

Trong khi điều này ít phổ biến hơn trong những ngày này, một số phần mềm có thể giao tiếp trực tiếp với một số loại phần cứng - không cần trình điều khiển! Điều này thường chỉ có thể khi phần mềm gửi các lệnh rất đơn giản đến phần cứng, hoặc khi cả hai được phát triển bởi cùng một công ty, nhưng điều này cũng có thể được coi là một loại tình huống trình điều khiển tích hợp.

Một số trình điều khiển thiết bị giao tiếp trực tiếp với một thiết bị, nhưng các trình điều khiển khác được xếp lớp lại với nhau. Trong những tình huống này, một chương trình sẽ liên lạc với một trình điều khiển trước khi trình điều khiển đó liên lạc với một trình điều khiển khác, và cứ như vậy cho đến khi trình điều khiển cuối cùng thực sự thực hiện giao tiếp trực tiếp với phần cứng.

Những trình điều khiển "ở giữa" này thường không thực hiện bất kỳ chức năng nào khác ngoài việc xác minh rằng các trình điều khiển khác đang hoạt động đúng cách. Bất kể, có một trình điều khiển hoặc bội số làm việc trong một "ngăn xếp", tất cả được thực hiện trong nền mà không cần phải biết hoặc làm bất cứ điều gì.

Windows sử dụng các tệp .SYS làm trình điều khiển thiết bị có thể tải, có nghĩa là chúng có thể được tải trên cơ sở cần thiết để chúng không phải lúc nào cũng chiếm bộ nhớ. Điều này cũng đúng với các mô-đun .KO của Linux.

WHQL là một quá trình thử nghiệm của Microsoft giúp chứng minh rằng một trình điều khiển thiết bị cụ thể sẽ làm việc với một phiên bản Windows cụ thể. Bạn có thể thấy rằng trình điều khiển bạn đang tải xuống hoặc không được chứng nhận WHQL. Bạn có thể đọc thêm về Windows Hardware Quality Labs tại đây .

Một dạng khác của trình điều khiển là trình điều khiển thiết bị ảo, được sử dụng với phần mềm ảo hóa. Chúng hoạt động tương tự như trình điều khiển thông thường nhưng để ngăn chặn hệ điều hành khách truy cập phần cứng trực tiếp, trình điều khiển ảo giả mạo là phần cứng thực để hệ điều hành khách và trình điều khiển riêng có thể truy cập phần cứng giống như hệ điều hành không phải ảo.

Nói cách khác, trong khi hệ điều hành máy chủ và các trình điều khiển của nó giao tiếp với các thành phần phần cứng thực tế, hệ điều hành khách ảo và giao diện trình điều khiển của chúng với phần cứng ảo thông qua trình điều khiển thiết bị ảo, sau đó được chuyển tiếp tới phần cứng thực, thực bởi hệ điều hành chủ.