Cách sửa chữa cơ sở dữ liệu WMP bị hỏng: Khôi phục nhạc

Nếu Windows Media Player của bạn không còn cho phép bạn xem, thêm hoặc xóa các mục trong thư viện của WMP, thì có khả năng cơ sở dữ liệu của nó đã bị hỏng. Để khắc phục vấn đề này, hãy xây dựng lại cơ sở dữ liệu WMP.

  1. Nhấn Win + R để mở hộp thoại Run.
  2. Nhập hoặc sao chép / dán đường dẫn này vào hộp văn bản:
    1. % userprofile% \ Local Settings \ Application Data \ Microsoft \ Media Player
    2. và nhấn Enter .
  3. Xóa tất cả các tệp trong thư mục này — trừ thư mục.
  4. Để xây dựng lại cơ sở dữ liệu, chỉ cần khởi động lại Windows Media Player . Tất cả các tệp cơ sở dữ liệu có liên quan bây giờ sẽ được tạo lại.