Địa chỉ IP Địa điểm (Vị trí địa lý) có thực sự hoạt động không?

Địa chỉ IP trên mạng máy tính không đại diện cho các vị trí địa lý cụ thể. Tuy nhiên, về mặt lý thuyết có thể xác định vị trí địa lý của các địa chỉ IP trong nhiều trường hợp.

Hệ thống định vị địa lý được gọi là cố gắng ánh xạ địa chỉ IP tới các vị trí địa lý bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu máy tính lớn. Một số cơ sở dữ liệu định vị sẵn có để bán và một số cũng có thể được tìm kiếm trực tuyến miễn phí. Công nghệ định vị địa lý này có thực sự hoạt động không?

Hệ thống định vị địa lý thường hoạt động cho mục đích dự định của chúng nhưng cũng bị một số hạn chế quan trọng.

Địa chỉ IP được sử dụng như thế nào?

Định vị địa lý có thể được sử dụng trong một số trường hợp khác nhau:

Quản lý trang web - Quản trị viên web có thể sử dụng dịch vụ định vị địa lý để theo dõi phân phối địa lý của khách truy cập vào trang web của họ. Bên cạnh việc thỏa mãn sự tò mò chung, các trang web nâng cao cũng có thể tự động thay đổi nội dung được hiển thị cho mỗi khách truy cập dựa trên vị trí của họ. Các trang web này cũng có thể chặn quyền truy cập vào khách truy cập từ một số quốc gia hoặc khu vực nhất định.

Tìm người gửi spam - Các cá nhân bị quấy rối trực tuyến thường muốn theo dõi địa chỉ IP của email hoặc tin nhắn tức thời.

Việc thi hành luật - Hiệp hội Công nghiệp Thu âm Mỹ (RIAA) và các cơ quan khác có thể sử dụng vị trí địa lý để tìm mọi người trao đổi bất hợp pháp các tập tin media trên Internet, mặc dù thường họ làm việc trực tiếp với Nhà cung cấp Dịch vụ Internet (ISP) .

Những hạn chế của vị trí địa lý là gì?

Cơ sở dữ liệu vị trí địa chỉ IP đã cải thiện đáng kể về độ chính xác trong những năm qua. Họ có thể cố gắng ánh xạ từng địa chỉ mạng đến một địa chỉ bưu điện cụ thể hoặc tọa độ vĩ độ / kinh độ. Tuy nhiên, các hạn chế khác nhau vẫn tồn tại:

WHOIS có thể được sử dụng cho vị trí địa lý không?

Cơ sở dữ liệu WHOIS không được thiết kế để định vị địa chỉ IP theo địa lý. WHOIS theo dõi chủ sở hữu dải địa chỉ IP (mạng con hoặc khối) và địa chỉ bưu điện của chủ sở hữu. Tuy nhiên, các mạng này có thể được triển khai ở một vị trí khác với vị trí của thực thể sở hữu. Trong trường hợp các địa chỉ thuộc sở hữu của các tập đoàn, địa chỉ cũng có xu hướng được phân phối trên nhiều văn phòng chi nhánh khác nhau. Trong khi hệ thống WHOIS hoạt động tốt cho việc tìm kiếm và liên hệ với các chủ sở hữu của các trang web, nó là một hệ thống vị trí IP không chính xác cao.

Một số cơ sở dữ liệu định vị địa lý ở đâu?

Một số dịch vụ trực tuyến cho phép bạn tìm kiếm vị trí địa lý của một địa chỉ IP bằng cách nhập nó vào một biểu mẫu Web đơn giản. Hai dịch vụ phổ biến là Geobytes và IP2Location. Mỗi dịch vụ này sử dụng cơ sở dữ liệu độc quyền của các địa chỉ dựa trên lưu lượng truy cập Internet và đăng ký trang web. Các cơ sở dữ liệu được thiết kế để sử dụng bởi Webmasters và có thể được mua như là một gói có thể tải xuống cho mục đích đó.

Skyhook là gì?

Một công ty tên là Skyhook Wireless đã xây dựng một cơ sở dữ liệu định vị địa lý của một loại khác. Hệ thống của họ được thiết kế để nắm bắt vị trí Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) của các bộ định tuyến mạng gia đình và các điểm truy cập không dây , cũng có thể bao gồm các địa chỉ đường phố dân cư. Hệ thống Skyhook không được cung cấp công khai. Tuy nhiên, công nghệ của nó đang được sử dụng trong trình cắm thêm "Near Me" của AOL Instant Messenger (AIM) .

Điều gì về Hotspot Databases?

Hàng ngàn điểm truy cập không dây có sẵn để sử dụng công cộng trên toàn thế giới. Cơ sở dữ liệu trực tuyến khác nhau tồn tại để tìm các điểm phát sóng Wi-Fi , bản đồ vị trí của điểm phát sóng bao gồm địa chỉ đường phố. Các hệ thống này hoạt động tốt cho những khách truy cập tìm kiếm truy cập Internet. Tuy nhiên, công cụ tìm điểm phát sóng chỉ cung cấp tên mạng ( SSID ) của điểm truy cập chứ không chỉ địa chỉ IP thực của nó.