Twitter là gì?

Câu hỏi:

Twitter là gì?

Câu trả lời:

Nếu bạn sử dụng Twitter cho blog, thì bạn chắc chắn đã nhìn thấy thẻ @reply và nghe cụm từ 'trả lời'. Một @reply là câu trả lời cho một tweet từ một người trực tiếp đến người khác xuất hiện trong luồng Twitter công khai của tweeter và trong liên kết @username @username (trong đó 'tên người dùng' được thay thế bằng tên người dùng Twitter thực của người đó) trong thanh bên của trang tiểu sử trên Twitter của người đó.

Nếu bạn muốn trả lời ai đó trên Twitter hoặc gửi tin nhắn riêng tư (vì vậy thông báo không xuất hiện trong luồng Twitter của bạn hoặc danh sách liên kết @username của người khác), thì bạn nên sử dụng chức năng Message Direct trong Twitter để gửi tin nhắn cá nhân .

Điều quan trọng cần lưu ý là tham chiếu @username trong tweet chỉ được tính là @reply nếu nó ở đầu tweet. Nếu tham chiếu @reply được thực hiện trong một tweet, Twitter coi đó là 'đề cập' không phải là 'trả lời'. Tuy nhiên, cả hai đề cập và trả lời đều được bao gồm trong liên kết @username trong thanh bên của hồ sơ Twitter của người dùng.