Cài đặt POP của Windows Live Hotmail

Tải xuống thư Hotmail với các cài đặt máy chủ Outlook.com này

Windows Live Hotmail là dịch vụ email miễn phí dựa trên web của Microsoft, được thiết kế để truy cập thông qua web từ bất kỳ máy nào trên internet. Microsoft đã chuyển Hotmail vào năm 2013 sang Outlook.com với giao diện người dùng được cập nhật và các tính năng cải tiến. Outlook hiện là tên chính thức của dịch vụ email của Microsoft. Những người có địa chỉ email Hotmail truy cập email của họ tại Outlook.com. Họ sử dụng địa chỉ email Hotmail thông thường của họ để đăng nhập thông qua liên kết đó.

Cài đặt POP của Windows Live Hotmail

Cài đặt máy chủ POP Windows Live Hotmail để tải xuống thư đến cho chương trình email của bạn hoặc gửi email cũng giống như cài đặt máy chủ POP của Outlook.com.

Sử dụng các cài đặt Outlook.com này khi kết nối ứng dụng khách email của bạn với tài khoản Hotmail của bạn:

Giới thiệu về Outlook.Com

Outlook.com đã được giới thiệu vào tháng 7 năm 2012 và được ra mắt hoàn toàn vào tháng 4 năm 2013, tại thời điểm đó tất cả người dùng Hotmail đã chuyển sang Outlook.com với tùy chọn giữ địa chỉ Hotmail hoặc cập nhật địa chỉ email Outlook.com của họ. Người dùng được hướng dẫn truy cập Outlook.com trong trình duyệt web của họ.

Trong năm 2015, Microsoft đã chuyển Outlook.com sang cơ sở hạ tầng được mô tả là dựa trên Office 365. Vào năm 2017, Microsoft đã nhập phiên bản beta của Outlook.com cho người dùng muốn kiểm tra các thay đổi sắp tới. Được biết, những thay đổi đó bao gồm hộp thư đến nhanh hơn và tìm kiếm biểu tượng cảm xúc cũng như giới thiệu Trung tâm ảnh, là thành phần thứ năm của Outlook.com.