Wikileaks là gì?

Nếu gần đây bạn đã chú ý đến tin tức này, có thể bạn đã nghe nói về Wikileaks , đặc biệt là khi thông tin nhạy cảm hoặc cực kỳ riêng tư của chính phủ được phát hành. Wikileaks là gì? Tại sao Wikileak lại quan trọng đến thế? Wikileaks hoạt động như thế nào?

Wikileaks là một trang web được thiết kế để nhận và phát sóng thông tin nhạy cảm. Mục tiêu của Wikileaks là cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho các nhà báo, công dân tư nhân (và công cộng), và bất kỳ ai có thể cần được bảo vệ khỏi thông tin mà họ tải lên Wikileaks; nói cách khác, nếu bạn là một người tố giác và cần một sự tương tác để truyền đạt thông tin của bạn, Wikileaks là một trong những tài nguyên tốt nhất mà bạn có thể tìm thấy.

Wikileaks hoạt động như thế nào?

Nếu bạn có thông tin nhạy cảm mà bạn cảm thấy cần có đối tượng rộng hơn, bạn có thể tải nó lên Wikileaks qua trang Gửi tài liệu. Theo trang FAQ của Wikileaks, thông tin được gửi đến Wikileaks được bảo vệ bởi một mạng lưới phần mềm, các bưu điện ẩn danh, và các luật sư trường hợp xấu nhất. Về cơ bản, Wikileaks hoạt động theo chính sách bí mật và cố gắng giữ cho tất cả các trình gửi của nó an toàn khỏi mọi sự trả thù có thể có.

Tài liệu trên Wikileaks có đáng tin cậy không?

Do tính chất nhạy cảm của hầu hết các thông tin có sẵn trên Wikileaks, tính xác thực không chỉ là giả định. Cộng đồng Wikileaks cẩn thận kiểm tra tất cả các đệ trình, đảm bảo rằng người vô tội được bảo vệ và thông tin đó vừa an toàn vừa chân thực.

Tôi có thể tìm thông tin trên Wikileaks bằng cách nào?

Có một số cách khác nhau bạn có thể tìm thấy thông tin trên Wikileaks:

Tại sao Wikileak lại quan trọng đến thế?

Wikileaks nhằm mục đích là một nơi an toàn để phát sóng tài liệu về các hành vi sai trái của công ty hoặc chính phủ. Đây là nơi ẩn náu an toàn cho bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu trên thế giới, để gửi thông tin nhạy cảm mà công chúng có thể đọc, với mục tiêu tối hậu là sự minh bạch và công bằng thông qua giao tiếp công cộng.